BIS.TRO

Blog


Výroba rostlinných sýrů PlantoBesto

Veganské produkty jsou stále dostupnějšı́ a chuťově lepšı́ než před několika lety.
To mě sice nesmı́rně těšı́, ovšem co se týče náhrad sýrů, pořád to nenı́ to pravé...
V České republice a ve světě přemýšlı́ stále vı́c lidı́ nejen o zdravějšı́m stravovánı́, ale i
nad tı́m, co vše se skrývá pod termı́nem mlékárenský průmysl. Lidı́, kteřı́ nechtějı́ být dál
součástı́ mléčného koloběhu, i osob trpı́cı́ch intolerancı́ mléka stále přibývá. Tato fakta
mě dovedla k zásadnı́ myšlence: posunout výrobu rostlinného sýru dál – vytvořit
produkt, jenž bude chuťově výtečný, přitom dostupný, abyste si ho mohli dopřávat každý
den.
A světe, div se, už mám v lednici veganský hermelı́n i dalšı́ vyzrálé kousky. Rád bych se s
vámi o tyto speciály podělil. Vyrobil jsem hned řadu Mistrů, respektujı́cı́ch chuť i
strukturu klasických sýrů. Každý z nich je jedinečný.
Dámy a pánové, představuji vám tyto Mistry: vykutálený Mr. White je měkoučký
camembertový plı́sňák s jemnou chutı́. Mr. Classica si zamilujete pro jeho všestrannost,
hodı́ se totiž jak na pizzu, tak do toastu či bagety. Mr. Chedd vás ohromı́ výraznou chutı́.
Rád se kamarádı́ s lahvı́ vı́na a nesmı́ chybět ani v žádném pořádném burgeru.
Dále se vám klanı́ Mr. Nacho, pravý gentleman, který se roztéká nad každou pěknou
„nachoskou“ a dohromady tvořı́ dokonalý pár. A na závěr je tu proslulý Mr. Pistachio.
Pozor na něj, je to gurmán, pyšnı́ se totiž přitažlivou kombinacı́ pistáciı́ a matchy. Může
se však stát, že vás navštı́vı́ i plı́snı́ ušlechtilý a velevážený Mr. Green s ušlechtilou plı́snı́,
který přijı́ždı́ až z dalekého panstvı́ Roquefort v jižnı́ Francii.

Podpořit výrobu sýrů, můžete na HitHitu. www.plantobesto.com


K článku nejsou zatím žádné komentáře!

Přidání komentářeBold text Italics Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici šestnáct: